Jakie elementy powinny zawierać skuteczne spoty reklamowe?

Przede wszystkim każdy spot reklamowy musi być zauważalny ? to jego istota. W drugiej kolejności ma wywoływać potrzebę nabycia oferowanego produktu bądź usługi, właśnie po to przecież jest tworzony.

Aby jednak wywołać określone reakcje potencjalnego nabywcy i skłonić go wreszcie do zakupu, co przełoży się przecież na wymierne zyski ze sprzedaży, każdy spot reklamowy musi zawierać szereg jasnych elementów.

Jak potwierdzają eksperci, którzy zajmują się kompleksową produkcją reklam różnego rodzaju, każdy przekaz tego rodzaju powinien przede wszystkim działać na emocje widza. Cel ten będzie osiągnięty jeśli spoty reklamowe zawierać będą nie tylko klarowne i wiążące z marką hasło reklamowe, ale zostanie także dobrana odpowiednia muzyka czy kolorystyka przekazu. Pamiętajmy, że każdy szczegół tworzy tutaj nastrój, czasem nieodpowiednio dobrany aktor może zniweczyć zamierzony cel.

Oprócz emocji reklama powinna wpływać także na odbiór informacji. Oznacza to, iż wartością dodaną mają być dane na temat reklamowanego produktu czy usługi ? klient musi się nim zainteresować wiedząc na co w ogóle zwraca uwagę.

Spoty reklamowe nie mogą być zbyt długie ? najczęściej trwają 15 lub 30 sekund. Nie mogą wpływać negatywnie na odbiorcę, nie mogą naruszać czyjegoś dobrego imienia czy naruszać wartości, jakie wyznaje potencjalny odbiorca. Spoty reklamowe nie mogą wreszcie nakłaniać do czynów zabronionych